Thursday, 19 May 2011

3 Reasons Why We Shouldn't Cheat on Examsnota: penyampaian yang simple dan ringan tetapi padat dan benar-benar menyentuh hati. Hal ini pasti kerana beliau menyampaikan daripada hati beliau sendiri.. bukan atas niat lain.. tetapi atas niat untuk bersama-sama dengan manusia-manusia lain untuk berada di atas landasan yang sebenar-benarnya.

No comments: